Yükleniyor...

FAYDALI BİLGİLER

FİDAN KALİTESİ


Fidan kalitesi, ceviz bahçesinin gelişimi ve verimi ile doğrudan bağlantılı bir husustur. Kaliteli ceviz fidanında aranılması gereken özelliklerin başında KAZIK KÖK sisteminin sağlamlığı gelir. Zira; Kazık Kök bitkinin su ihtiyacının %70 ini karşılayan köktür. Sağlam bir Kazık Kök, gevşetilmiş toprakta dikimi takiben hızla toprağın derinliğine inerek (bitkinin rutin bir program uygulanmasa bile) bitkinin yaşamasının garantisi haline gelir. Bu nedenle fidanın Kazık Kökünün kesilmemiş ve zarar görmemiş olması gerekir. Kazık Kök zarar görmüş ise; ucundan kesilmesi gerekir; ancak Kazık Kök kesim noktasının çapının, fidanın (toprak üstündeki 5.inci cm indeki) çapına oranı 1/3 olmalıdır.

CEVİZ BAHÇESİ KURARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR


Ceviz bahçesi kurarken yer ve çeşit seçiminin yanında göz önünde bulundurulması gereken diğer konuları şu şekilde sıralayabiliriz;

  • Sulama suyunun temini
  • Çiftlik gübresi veya doğal organik gübre temini
  • Bahçenin yabancı etkilerden(hayvan veya kemiricilerden) korunması
  • Ulaşım

Cevizler gösterişli yapıları ve geniş yaprak yüzeyleri ile suya en fazla ihtiyaç gösteren meyve türlerindendir. Her ne kadar çok derinlere işleyen kök sistemi ile su sisteminde oldukça başarılı bir bitki ise de; sulamanın meyve iriliğini doğrudan etkileyen bir faktör olduğu göz ardı edilmemelidir. İyi gübreleme, kuvvetli sürgün gelişmesi ve geniş yaprak yüzeyi demektir. Bu da hem oluşan meyvelerin irileşmesine ve dolgun iç teşkil etmesine yarayacaktır. Özellikle ticari amaçlı ve büyük ölçekli bir ceviz bahçesi kurulmasında ulaşım imkanları dikkate alınmalıdır. Ceviz bahçesi kurarken dikkat edilmesi gereken en önemli nokta ise; doğru çeşidin, sağlıklı fidanların seçilmesi ve bunların doğru zamanda ve doğru şekilde dikilmesidir. Dikimden önce fidanların köklerinin kurumamış olmasına dikkat edilmelidir. Onları nemli testere talaşında veya bir başka nemli ortamda muhafaza ederek kurumamasına dikkat edilmelidir. Cevizler iyi drene edilmiş topraklara dikilmeli ve taban suyu yüksekliği 3 - 3,5 metrenin üzerinde olmamalıdır. Fidanlar hâkim rüzgârların olduğu bahçelere dikildiklerinde, rüzgâra karşı hafifçe eğilmelidir. Fidanın çatı dallarını güneşin yakmaması için ilk çatı dalından başlayarak gövdeyi plastik boya ile beyaza boyamak yararlı olacaktır. Sonbaharda fidanların kök dipleri malçlanmalıdır. İlk bahar ve Yazın fidanların çevresindeki toprak işlenmelidir. (Açık Toprak İşlemesi). Fidanlar genç yaşlarında dikilmelidir. Çünkü fidanlar bir yılda iki katı büyür ve kazık kök taban suyuna ulaşabilir.

CEVİZ BAHÇESİNDE NASIL SULAMA YAPILIR;


Hangi usulle sulama yapılırsa yapılsın, sulama suyunun ağacın bütün köklerine ulaşması gerekir. Sağlıklı bir gelişmede ağacın bütün kökleri ise genel olarak tacın iz düşümü alanı içine yayılmış durumdadır. Bu nedenle bir ceviz ağacının bütün köklerinin sulanabilmesi için, iz düşüm alanının tamamının sulanması gerekir. Ağaçların yaşayabilmeleri ve fotosentez faaliyetlerini sağlıklı bir şekilde yürütebilmeleri için suya ihtiyaç duydukları kadar, toprakta mevcut olan besin maddelerini alabilmeleri için de suya ihtiyaçları vardır. Çünkü ağaç kökleri vasıtasıyla sadece suda erimiş besin maddelerini alabilir. Bu bakımdan su olmazsa ,toprağın besin maddelerince zengin olması bir şey ifade etmez. Basınçlı sulama olarak bilinen Yağmurlama ve Damlama usulü sulamalar ise elbet en doğru sulama uygulamalarıdır.Her iki sulama usulünde de kimyasal gübrelerin ve bazı toprak altı hastalıklarına karşı kullanılan ilaçların sulama suyuyla ağaçlara verile bilmesi, bu iki usulün geleneksel sulama usullerine göre avantajlı tarafıdır.

Özel Ağaçlandırma
1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11     >>