Yükleniyor...

FAYDALI BİLGİLER

CEVİZİN TOPRAK İSTEĞİ


Ceviz, köklerini 2,5 - 3,5 metreye kadar rahatça gelişebileceği topraklarda en iyi şekilde yetişir. Cevizin yetiştirileceği toprağın üstü iyi olduğu kadar altıda iyi olmalıdır. Alt toprak yekpare kaya, geçirgen olmayan kil, kist çakıl tabakasından oluşmuş olmamalıdır. Bu nedenle bir ceviz bahçesinin yerini tayin ederken sadece toprak tipi yeterli değildir. Toprağın üç metre veya daha derinini kontrol etmek için bir burgu ,toprak tüpü veya delik açıcı kullanılmalıdır.

CEVİZ İÇİN EN İYİ YER NERESİDİR


Bütün ceviz çeşitleri yeterli derinlikte, iyi drene edilmiş verimli topraklar en iyi gelişmeyi gösterirler. İdeal pH nötre yakındır (5,5 - 7,5) dır. Vadi tabanlarındaki don çukurlarından ve su basan ve biriktiren yerlerden sakınmak gerekir..

Cevizler;

  • Sıkışmış topraklarda
  • Çakıllı topraklarda
  • Pulluk tabanının yüzeye yakın olduğu yerlerde
iyi gelişemezler.

Ceviz bahçesi kurarken açık alanlardan ve dik yamaçlardan sakınmak gerekir. Vadi tabanına yakın yumuşak meyiller en uygun yerlerdir çünkü böyle yerlerde hem hava drenajı iyidir; ki böylece soğuk hava ağaçlardan uzaklaştırılır; hem de böyle yerlerde ağaçlar için yeterli su vardır.

SOĞUKTAN KORUMAK İÇİN CEVİZ DİKİLMEYECEK YERLER;


Sarp yamaçlara bitişik olan dar vadilere ceviz dikilmemelidir. Çünkü böyle vadiler soğuk havanın birikmesine neden olacağı için ilk baharın geç gelen soğuklarında ceviz ağaçlarımızın yeni sürgünleri zarar görebilir. Diğer taraftan böyle dar vadilerde hem ceviz meyvelerinin olgunlaşması gecikecek, hem de kışa kadar dalların odunlaşması yeterli seviyede olmayacaktır. Bu da ertesi ilk baharda meyve verecek sürgünlerin oluşmasını doğrudan doğruya olumsuz yönde etkileyecektir.

FİDAN SEÇİMİ


Bahçe kurarken dikkat edilmesi gereken unsurların başında fidan gelmektedir. Fidan seçiminde yapılan yanlış; emek, para, zaman ve umut kaybı demektir. Onun için fidan seçiminde:

  • Çeşidin, bahçenin iklim ve rakımına uygun olmasına,
  • Fidanın aşılı ve/veya ismine doğru olmasına(Cevizde aşı diğer meyvelere göre daha zor olduğundan bu konudaki hilelere dikkat edilmeli) ,
  • Hastalıklardan ve zararlılardan ari olmasına,
  • Kök ve gövdesinde ciddi yaralanmaların olmamasına,
  • Çıplak köklü fidanlarda kök yapısının sağlıklı olmasına,
  • Fidanın pişkinleşmiş olmasına,
  • Çıplak köklü fidanların nakliye sırasında köklerin uzun süre açıkta kalmamasına
DİKKAT ETMELEYİZ.

Özel Ağaçlandırma
<<     1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11     >>