Yükleniyor...

FAYDALI BİLGİLER

İdeal malç;

  • Ucuz ve kolay uygulanmalı..
  • Yerinde tutunabilmeli.
  • Toprakta buharlaşmayı azaltmalı..
  • Suyun toprakta hızlı süzülmesine izin vermeli..
  • Bir düzen içinde toprak sıcaklığını ayarlamalı

OT ÖLDÜRÜCÜLER (HERBİSİT) NEDEN, NASIL ve NE ZAMAN KULLANILIR?


Ot öldürücüler, bahçedeki yabancı otları öldürmek için kullanılan kimyasal ilaçlardır. Bunlar fidanlıklarda otların fidanlarla yapacağı rekabetin zararlı etkisini azaltabilir. Ot öldürücülerin dikkatli seçimi ve uygun kullanılması esastır. Aksi halde yarar yerine zarar verir. Ot öldürücülerin kullanılmasında zamanlama önemlidir. Erken dönemlerde yapılacak uygulamalar hem yabancı otlara karşı daha etkili olur, hem de yabancı otların tohum teşekkülünü önleyeceği için bir sonraki yılın ot gelişimini engeller.

CEVİZ AĞAÇLARI NİÇİN VE NASIL BUDANIR?


Ceviz ağaçlarını terbiye etmenin amacı ,güçlü bir gövde geliştirmek ve bunun çevresinde kuvvetli ana dallar oluşturmak ve böylece ağır meyve ,kar ve buz yüküne veya diğer olumsuz etkilere ağacı hazırlamaktır. Cevizler için değişik lider sistem terbiye tavsiye edilir. Bu sistemde merkezde bir lider dalın (gövdenin) yukarıya doğru dikine büyümesine izin verilir.Merkezi lider budamasında ana dalların terbiyesi yapılır. Ağaç daha az budanırsa elbetTE daha büyük olacaktır. Bununla beraber güçlü ve dayanıklı ağaçlar elde etmek için budama gerekebilir.

MEYVE VERMEYEN CEVİZ AĞAÇLARI NASIL BUDANIR?


Meyve vermeyen ağaçların budaması ,basit olarak terbiye sisteminin devam ettirilmesinden ibarettir. Eğer sürgün gelişimi aşırı uzun görülürse ,özellikle daha aşağıdaki dallar uçtan kesilir. Bu yapılmayacak olursa ,dallar çok uzun büyür ve ağır meyve yükünde ilk dallar yerde kalır. Bu durumda toprak işleme ve hasat güçleşir.

MEYVE VEREN CEVİZ AĞAÇLARI NASIL BUDANIR?


Ağaç meyve vermeye başladıktan sonra her iki üç yılda bir ağaçlar budamaya ihtiyaç duyarlar.Ağacın verimliliğini muhafaza edebilmek için sürgünler sürekli olarak seyreltilmelidir.Toprak işlemeyi zorlaştıracak olan düşük dallar kaldırılır.Bu arada ağacın merkezindeki zayıf dalların bazıları da kaldırılır. Geç gelişen kedicikler zayıf dallar üzerinde oluşur. Bu kedicikler polenlerini geç dağıtacakları için, geç açan çiçekleri tozlaşabilirler. Bu da hem üzerinde bulunduğu ağacın hem de diğer ağaçların daha fazla meyve vermesine yardımcı olacaktır. Yetişkin ağaçlar yoğun budamadan yararlanırlar.Bu ağaçlar bazen o kadar uzundurlar ki, uçta ihtiyaç duyulan seyreltmeyi yapabilmek için mekanik budama kulesine ihtiyaç duyulur. Budama ihtiyacı çeşide ,çevreye ve ağaçları yetiştirme amacına bağlıdır. Tam olarak güneşe maruz kalmış genç ağaçlarda yeterli su ve besin maddesi varsa herhangi bir toprak kısıtlaması da yoksa büyüme doğrudan aktif yaprak yüzeyi ile ilgilidir. Yaprak yüzey alanını sınırlayan herhangi bir faktör bodurlaşmada etkili olur ve genellikle erken gelişmeyi engeller.Bu durumda yapılacak şey ağacı mümkün olan en az budamayla şekillendirmektir. Bir ağacın uzunluğuna büyümesi ,sadece süren dalların ucunda olur.Şayet uç kesilirse sürgün gelişimi gövde üzerindeki yeni bir tomurcuğun sürmesinden meydana gelecektir.

Özel Ağaçlandırma
<<     1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11     >>