Yükleniyor...

FAYDALI BİLGİLER

CEVİZ AĞAÇLARINDA BAKIM BUDAMASI NASIL YAPILIR?


Ceviz bahçesinde bakım budaması kuruyan dalların kesilmesidir.Budamanın bu tipi en kolay anlaşılanıdır.Kaldırılan dallar ,mümkün olduğu kadar ana gövdeye yakın kesilir. Elmakasları, testereler, hatta daha ağır dallar için zincirli testereler kullanılabilir. Amaç bir dal kütüğünü bırakmak veya kesim yapılan ana gövdeyi zararlandırmak değildir.Ağır dalların kaldırılmasında,gövde üzerindeki kabuğu ve odunu yarmamaya dikkat edilmelidir.Bunun için önce dalın üzerindeki gövdeden 5-10 cm uzakta kesim yapılır.İkinci kesim ,ilk kesimin biraz üzerinden yapılır ve geçici bir kütük bırakılır. Sonra kalan kütük gövde ile düzce kesilir.

SEYRELTME BUDAMASI NİÇİN, NASIL VE NE ZAMAN YAPILIR?


Seyreltme budaması ağacın gücünü ve yetişkin ağaçların ürünün muhafaza etmek amacıyla yapılır.Ceviz ağaçlarında seyreltme budaması pek tavsiye edilen bir uygulama değildir.Özellikle verimli çeşitlerle kurulmuş ve ağaçların dikim aralığı 7x7 veya 7x10 mt olan sık dikilmiş bahçelerde ,dalların biri birine girdiği dönemlerde (çevre şartlarına bağlı olarak ağaçlar 10-12 yaşına geldiğinde birbirlerine girerler).,meyve verimini ve kalitesini arttırmak için budamanın yapılması gerekebilir.Bu durumda yapılacak masrafın getireceği kar iyi hesaplanmalı ve çıkan sonuca göre hareket edilmelidir. Ceviz ağaçları bahçede ilk beş yıllık büyüme sırasında kuvvetli bir yapı oluşturmak ve şekillendirmek için budanırlar. Bu dönemde uç sürgün gelişmesi kuvvetlidir. Yan dallanma yaprağını döken diğer meyve türlerine göre daha yavaştır ve bu dalların bazıları ağacın şekillenmesi için uygun olmayan yerlerde oluşurlar. Fakat yan dalların çoğunluğu ağacın şekil budaması için gerekli dal seçimine imkân verebilir. Bir ağacın ekonomik olarak önemli derecede meyve verme yaşı, erken yıllarda oluşan sürgünlerin ve meyvelerin sayısına bağlıdır. Yan dalların arttırılması daha büyük bir meyve verimini sağlayıcı etken olabilir. Cevizlerde uygulanan şekil ve verim budamaları sınırlı yan tomurcuk gelişmesini ve verimdeki gecikmeyi düzeltmez. Yani genetik yapıya bağlı olan verimdeki gecikme ve yan tomurcuklardan çıkan sürgünlerin ucunda meyve oluşturmama alışkanlığı budama ile ortadan kaldırılmayacaktır.

ŞEKİL/TERBİYE BUDAMASI NİÇİN, NASIL VE NE ZAMAN YAPILIR?


Budamanın bu türünde iki temel amaç vardır;

  • Ağaç yaşlandıkça meyvelerin ve yaprakların ağırlığını destekleyecek olan dalların kuvvetli bir çatısını oluşturmak.
  • Dik büyüyen güçlü bir gövde geliştirmek. Bu gövde ,en sonunda üstün kaliteli kaplama veya kereste olarak kesilecek ve kullanılacaktır.

Değişik (modifiye) lider olarak isimlenen budama tipi çoğu meyve ağaçlarında şekil budaması olarak kullanılır.Bu budama tipi ile kuvvetli çatı dalları geliştirilir. Böyle bir ağacı oluşturmak için şu yol takip edilir; Ana gövdeye bağlanmış her çatı dalı ,bağlandığı gövdeye göre daha küçük olmalıdır. Çatı dalının gövdeye bağlanma açısı 45-70 derece arasında değişir. Çatı dallar gövdeye aynı yerden bağlanmamalı ve dallar arasında belli bir mesafe olmalıdır. Çatı dalları gövdenin çevresinde 72 derecelik açıyla, helozonik olarak dizilmeli ve birbirinden 30-60 cm aralıkla gövde üzerinde yerleştirilmelidir. Dal iriliğinin ana dala göre daha küçük olması için yaprak alanı azaltılır. Genel olarak geniş açılı dallar, dar açılı dallara göre daha kuvvetlidirler ve kırılmaya daha az maruz kalırlar. Açı çeşitlere göre değişir. Fakat 45-70 derecelik bir dal açısıyla iyi bir destek için genellikle yeterlidir. Esas olarak 90 derecelik açı dezavantajdır çünkü böyle dallar aşağı doğru sarkacaklar, hatta yaşlı ağaçlarda yere kadar uzanacaklardır.

Özel Ağaçlandırma
<<     1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11     >>