Yükleniyor...

FAYDALI BİLGİLER

Ağaç belki de besin maddeleri noksanlığı göstermekte ve bu ihtiyacın giderilmesini istemektedir. Bu giderilmediği sürece ceviz ağacı meyve veremez. Böyle durumda olan ceviz ağacı besin maddesi noksanlığını yapraklarından gösterir.

Ağaç ceviz ağaçlarından çok farklı çok ayrı bir yerde olabilir. Bu durumda ihtiyacı olan çiçek tozunu alamaz. Dolayısıyla döllenme yapamaz. Bu da meyve tutumunu doğrudan etkiler ve ağacı verimsiz kılar.

HASTALIK VE ZARARLILARLA MÜCADELE


Hastalık ve zararlılarla mücadele yönünden ceviz birçok meyve ve bitkiye göre daha az uğraş isteyen bir ağaç olmasına rağmen, onunda yüzlerce zararlısı ve onlarca hastalığı mevcuttur.Biz burada periyodik genel bir korumadan ve en çok rastlanan birkaç hastalık ve zararlıdan bahsedeceğiz.

Özellikle kapama ceviz bahçesi kuranların mutlaka bir ziraat mühendisi ile irtibat halinde olmaları gerekmektedir. Yıl boyu belli periyotlarla (ayda bir iki kez) bahçeler kontrol edilmeli, dal yaprak ve meyveler ciddi bir gözlem altına alınmalı, en ufak bir olumsuz gelişmenin sebebi derhal araştırılmalı, bulunmalı ve gereği yapılmalıdır.

İnsan sağlığında olduğu gibi bitkilerde de erken teşhis hayati önem arzetmektedir. Çünkü bitkilerdeki tüm zararlılar ve çoğu hastalıklar bulaşıcıdır. Bahçelerde temizlik çok önemlidir. Yılda birkaç kez çapalama ve ağaç altı sürümleriyle hem bahçemizin temizliğini hem de toprağımızın havalanmasını sağlamış oluruz. Bahçemizde özelliklede ağaç alt ve kenarlarında hiçbir zaman dal yaprak artıkları ot vb birikintilere asla müsaade etmemeliyiz. Bunlar bahçe dışına çıkarmalı, yakılarak veya derin gömülerek imha edilmelidir.

Zirai mücadele denildiğinde hemen akla kimyasal mücadele gelse de aslında en son başvurulması gereken mücadele şeklidir. Aslında zirai mücadeleyi öncelik sırasıyla üç ana başlıkta ele alabiliriz

  • Fiziksel mücadele
  • Biyolojik mücadele
  • Kimyasal mücadele

Fiziksel mücadele;


Fiziksel mücadele çevre açısından uygun bir mücadele çeşididir. İsminden de anlaşılacağı üzere genellikle zararlıların bitkilerden uzaklaştırılması da denilebilir. Her türlü tuzak, kapan, korkuluk, ses cihazları, engel, örtü vb alet ve araçlardan da istifade ederek zararlıların engellenmesi, uzaklaştırılması, yakalanması ve imha edilmesi zirai mücadelede fiziksel mücadeleyi oluşturmaktadır.

Özel Ağaçlandırma
<<     1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11     >>