Yükleniyor...

FİDAN KALİTESİNİN ÖNEMİ

Fidan Kalitesi

FİDAN KALİTESİ

Fidan kalitesi, ceviz bahçesinin gelişimi ve verimi ile doğrudan bağlantılı bir husustur. Kaliteli ceviz fidanında aranması gereken özelliklerin başında Kazık Kök sisteminin sağlamlığı gelir. Zira; Kazık Kök bitkinin su ihtiyacının %70 ini karşılayan köktür. Sağlam bir Kazık Kök ,gevşetilmiş toprakta dikimi takiben hızla toprağın derinliğine giderek (bitkiye rutin bir program uygulanmasa bile) bitkinin yaşamasının garantisi haline gelir. Bundan dolayı fidanın Kazık Kökü kesilmemiş ve zarar görmemiş olması gerekir. Kazık Kök zarar görmüş ise; ucundan kesilmesi gerekir; ancak Kazık Kök kesim noktasının çapının, fidanın (toprak üstündeki 5.inci cm'indeki) çapına oranı 1/3 olmalıdır.

FİDAN SEÇİMİ

Bahçe kurarken dikkat edilmesi gereken unsurların başında fidan gelmektedir. Fidan seçiminde yapılan yanlış; emek, para, zaman ve umut kaybı demektir. Onun için fidan seçiminde:

  • Çeşidin, bahçenin iklim ve rakımına uygun olmasına,
  • Fidanın aşılı ve/veya ismine doğru olmasına (Cevizde aşı diğer meyvelere göre daha zor olduğundan bu konudaki hilelere dikkat edilmeli),
  • Hastalıklardan ve zararlılardan ari olmasına, Kök ve gövdesinde ciddi yaralanmaların olmamasına,
  • Çıplak köklü fidanlarda kök yapısının sağlıklı olmasına,
  • Fidanın pişkinleşmiş olmasına,
  • Çıplak köklü fidanların nakliye sırasında köklerin uzun süre açıkta kalmamasına
dikkat edilmelidir.

Cevizde aşı diğer meyvelere göre daha zor olduğundan, bu konudaki hilelere dikkat edilmesi özellikle tavsiye edilir.