Yükleniyor...

Projeler

Özel Ağaçlandırma Saha Uygulamaları

Saha Uygulamarı

Toprak Hazırlığı


Özel Ağaçlandırma yapılacak arazilerde çeşitli nedenlerle oluşabilecek ve belirli bir toprak derinliğinde bulunabilen sert tabaka mevcut ise öncelikle bu tabaka ortadan kaldırılmalıdır.Bu tabakanın giderilme işlemine Toprağın İşlenmesi adi verilir. Toprak dikimden bir mevsim önce işlenmelidir.Dikim sonbaharda yapılacaksa ilk baharda, ilk baharda yapılacaksa sonbaharda ilk toprak işlemesi yapılarak diskaro ve tırmık çekilir.

Temel Gübreleme


Çukurların açılmasına geçilmeden birkaç ay önce bahçe kurulacak toprağa dekar başına üç-dört ton ahır gübresi verilmesi yararlı olur. Çünkü ceviz ağacı yetiştirmeye uygun olan yerlerin toprak yapıları genellikle kumludur. Ahır gübresi kumlu topraklarda toprak parçacıklarını birbirine bağlar, böylece cevizin gelişimi için daha uygun ortam hazırlanmış olur.Ahır gübresinin bulunmadığı yerlerde yeşil gübrelemenin yapılması uygundur.

Aralık ve Mesafe Tespiti - Dikim Yerlerinin İşaretlenmesi


Çukurlar açılmadan cevizlere verilecek aralık x mesafenin tespit edilmesi gereklidir. Projede belirlenmiş olan aralık mesafeye karar verildikten sonra hazırlanmış arazi üzerinde çukur yüzeyleri işaretlenir.

Çukurun açılması, dikim veya ekimden birkaç ay önce açılacak çukurlar en az 80 cm derinlik ve 80 cm genişlikte olmalıdır. Üst toprak daima sol tarafa alt toprak ise sağ tarafa yığılır. Üst ve alt toprağın bilinmesi dikim için önemlidir. Büyük çapta dikim yapılacak yerlerde bir traktörün kuyruk miline bağlı olarak açılan çukur açma burgusunun çalışması esnasında çukur için oluşturacağı yüzeyin dikim sırasında bozulması gerekir. Eğer arazi hazırlığı dozer gibi makinelere takılmış riperler ile yapılmışsa (ki projeler bu şekilde onaylanır) ne burguya ne de 80 cm derinliğindeki çukurun el ile açılmasına gerek vardır. Bu durumda 50 cm derinliğinde çukurlar açılması yeterli olacaktır.


Çıplak Köklü Fidanların Dikimi


Dikim kışları yumuşak geçen yerlerde sonbaharda , sert geçen yerlerde ilk baharda yapılır. Aşılı fidanı üretici kendi yetiştirmiş ise ve dikim sonbaharda yapılacaksa fidanların yapraklarını dökmesi beklenmeden yapraklar elle sıyırılır ve Kasım ayında fidanların sökümleri gerçekleştirilir;ancak fidan dışarıdan temin edilecek ise etiket ve belgesine mutlak surette dikkat edilmelidir. Aşı yapımından bir kaç yıl sonra fidanın aşılı olup olmadığı kolay anlaşılamayacaktır. Bu nedenle fidanların aşılı olup olmadığı iyice araştırılmalıdır.

Bu nedenle isminin doğruluğu bilinmeden, adına uygun fidan olup olmadığından emin olunmadan dikim yapmak ileride büyük problemlere neden olacaktır.

Dikim sonbaharda yapılıyor ise toprak altı sıcaklığı çok değişken olmayacağından kış boyunca fidan kökleri yaralarını kapatacak, yeni taze kökler oluşacak,yağışlardan da faydalanacağından ilk baharda dikilen fidanlara nazaran daha iyi bir gelişme gösterecek ve kuraklığa karşı daha dayanıklı olacaktır.

Kışı sert, yazı kurak geçen yerlerde ise dikimin ilkbaharda yapılması mecburiyeti vardır. Bu zorunluluktan nedeni ile fidanların dikimden evvel bulamaca batırılmaları faydalı olacaktır.

Bulamaç:büyük bir kapta veya su geçirmeyen çukur bir yerde 1 ölçü taze sığır gübresi ile 1 ölçü killi toprağın, 2 ölçü su ile karıştırılması sonucu elde edilir. Bu karışımın içine bir miktar mantar ilacı da ilave edilir.Bulamacın faydaları şunlardır ;

  • Köklerin toprakla temasını iyi sağlar
  • Yara dokuları kolay iyileşir
  • Su kaybını azaltır
  • Fidan hazır gıdayı yanında bulur

Tüplü Fidanların Dikimi


Yaprakların dökülmesinden sonra yeniden yaprak açıncaya kadar geçen süre içerisinde; yani büyümenin durduğu zamanlarda; dikilebilen çıplak köklü fidanlara karşı her mevsim dikimi yapılabilen tüplü fidanlar son zamanlarda tavsiye ve tercih edilir olmuştur. Bunun en önemli nedeni tam dikime başlanacağı zaman yüksek yerlerde karlar erirken; düşük rakımlı yerlerdeki fidanların uyanmasıdır.Uyanan çıplak köklü fidan dikilmeyeceğinden yerine alternatif olarak tüplü fidan tavsiye edilmektedir.

Dikime geçmeden önce dikkat edilecek en önemli hususun, seçilen çeşitlerin birbirini döllemesi gerektiği olduğu unutulmamalıdır.Dölleme tablosuna göre birbirlerini dölleyebilen çeşitler en az 70-100 M mesafe içinde dikilmelidir. Hasat esnasında çeşitlerin birbirine karıştırılmaması gerekmektedir ve bu nedenle aynı çeşitlerin yanana dikilmesi yerinde olacaktır. Bu konular göz önüne alınarak eldeki mevcut çeşitler için arazinin planı üzerinde piketaj şeması (dikim şeması) hazırlanır; akabinde ise piketaj şemasının araziye aplikasyonu gerçekleştirilir.

Dikim; rüzgâr, yağmur, şiddetli don ve soğuk olmayan havalarda, toprak tavında iken gerçekleştirilmelidir. Fidan kök tuvaletlerinin yapılmış olması ve köklerin bir ambalaj içinde olmasına dikkat edilir.

Sıraladığımız tüm hazırlık tamamlandıktan sonra dikim yapılır.

Dikimden önce tüpün dışına çıkan kökler var ise kesilir; yani kök tuvaleti yapılır.Bilahare maket bıçağı yardımı ile naylon kesilerek fidan tüpten çıkartılır. Çıkartılan topraklı fidan daha önceden hazırlanmış çukura yerleştirilir fidan etrafına konulacak olan toprağı 1/5 oranında yanmış çiftlik gübresi karıştırılır. Fidan dibindeki toprak dağılmadan etrafı gübre karıştırılmış toprakla sıkıştırılır;böylece dikim tamamlanmış olur.

Saha Uygulamarı